Dr.Sadık Taner TUNCER

 

       Dr. Sadık Taner TUNCER

       Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesin'den mezun olmuştur. Hekimlik görevini 20 yıldır çeşitli sağlık kurumlarında icra etmiştir.

       15 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Aile Sağlığı Merkezi'mizde 050710 No'lu Aile Hekimi olarak göreve başlamıştır.